Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

WIĘCEJ O PROGRAMIE:

 

Cel: celem programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej przez realizację projektów robotycznych. Grant może zostać przyznany na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację.

 

Kwota wsparcia: maksymalna kwota wsparcia w ramach projektu wynosi 850 000,00 zł.

Poziom wsparcia: wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład przedsiębiorstwa to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Nabór: od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r., do godz. 16:00

 

Adresaci projektu: mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli, którzy przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 3 mln zł.

 

Koszty kwalifikowalne projektu:

  • nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;
  • nabycie, montaż, instalacja i uruchomienie pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

 

Więcej na: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/robogrant