o nas

Stowarzyszenie Elbląski Klaster Meblowy

Jako Elbląski Klaster Meblowy funkcjonujemy w formie Instytucji Otoczenia Biznesu. Zrzeszamy przedsiębiorstwa działające na rynku związanym z inteligentnymi technologiami wdrażanymi w województwie warmińsko-mazurskim przez tutejszych przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa składające się na klaster zajmują się produkcją mebli i ich komponentów, a także świadczą usługi dla tego sektora rynku.
0
Zrealizowanych
projektów

Jakie cele postawiliśmy przed Instytucją Otoczenia Biznesu? Zadania Zrzeszenia to m.in.:

  • promocja marki „Elbląski Klaster Meblowy”,
  • rozwój grupy producentów meblarskich,
  • rozwój myśli technologicznej wspierającej produkcję i dystrybucję produktów meblarskich i przemysłowych,
  • propagowanie inicjatyw progospodarczych,
  • rozwój regionu,
  • współpraca międzyregionalna i międzynarodowa,
  • popularyzacja klasteringu.
Kim jesteśmy i od kiedy działamy?

Jako Elbląski Klaster Meblowy funkcjonujemy w formie Instytucji Otoczenia Biznesu. Zrzeszamy przedsiębiorstwa działające na rynku związanym z inteligentnymi technologiami wdrażanymi w województwie warmińsko-mazurskim przez tutejszych przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa składające się na klaster zajmują się produkcją mebli i ich komponentów, a także świadczą usługi dla tego sektora rynku.

Stowarzyszenie Elbląski Klaster Meblowy zostało zarejestrowane 24 sierpnia 2007 r. Jest inicjatywą o zasięgu lokalnym obejmującym Elbląg i jego okolice. Inicjatorem powstania Klastra są władze samorządowe miasta Elbląga oraz Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Elbląski Klaster Meblowy – pionier w regionie

W roku 2007 Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i rozpoczęło swoją działalność. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Stowarzyszenie Elbląski Klaster Meblowy jest pierwszą – zwieńczoną sukcesem – inicjatywą tego rodzaju w podregionie elbląskim i jedną z pierwszych inicjatyw na Warmii i Mazurach. Klaster tworzą obecnie oprócz regionalnych liderów branży meblowej, przedsiębiorstwa z otoczenia tego sektora rynku.

0 mln
Dofinansowania
z Unii Europejskiej

Poznaj kompetencje klastra

Stowarzyszenie charakteryzuje się pewnymi kompetencjami. Reprezentujemy producentów z branży meblarskiej oraz firmy świadczące usługi dla sektora. Konsolidujemy i spajamy branżę firm meblarskich z Elbląga i jego okolic. Wspieramy rozwój badań i wprowadzamy na rynek meblarski innowacyjne rozwiązania. Organizujemy także dobre warunki do kształcenia kadr dla branży, promujemy region elbląski w kraju i za granicą poprzez popularyzację marki klastra.

Dlaczego warto do nas dołączyć

Stowarzyszenie Elbląski Klaster Meblowy tworzą nie tylko regionalni liderzy z branży meblarskiej, ale także przedsiębiorstwa z otoczenia tej branży. W klastrze funkcjonują firmy z sektora produkcji akcesoriów i elementów meblowych, produkcji szkła artystycznego, transportu i opakowań, handlu, marketingu i reklamy, a także banki i lokalne instytucje wsparcia biznesu. Rynek dostrzega potencjał klastra, a kolejne firmy przystępują do współpracy z nami. Współpracujemy także z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu i Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Obecność w klastrze to korzyści dla firm w postaci ułatwionego rozwoju, możliwości korzystania z innowacyjnych rozwiązań, usprawnione kształcenie kadr czy promocja regionalnej produkcji zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.