klaster w liczbach

Projekt 8 | 20XX

Tworzenie grup zakupowych mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania firm tworzących Stowarzyszenie – energia elektryczna, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia grupowe, zakup powierzchni wystawienniczej na targach

Realizacja wspólnego projektu unijnego mającego na celu propagowanie polskiego Meblarstwa na arenie międzynarodowej w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – 1 mln zł – rok 2019

Projekt 7 | 2019

Projekt 6 | 20XX

 Zrealizowano projekt Meblarstwo XXI wieku, który miał na celu zaznajomienie młodzieży ze szkół gimnazjalnych jak i szkoły zawodowej z zawodami potrzebnymi w branży meblowej.

Tworzenie grup zakupowych mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania firm tworzących Stowarzyszenie – energia elektryczna, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia grupowe, zakup powierzchni wystawienniczej na targach

Projekt 5 | 20XX

Projekt 4 | 2015

Realizacja projektu szkoleniowego przy partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego z Olsztyna. W ramach projektu zostało przeszkolonych 160 pracowników z firm Klastrowych – rok 2015

Pozyskanie środków na Stworzenie Centrum Technologii Drewna i Mebli w Elbląskim Parku Technologicznym – 2 mln zł rok 2014

Projekt 3 | 2014

Projekt 2 | 2012

Realizacja projektu szkoleniowego przy partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego z Olsztyna. W ramach projektu zostało przeszkolonych 216 pracowników z firm Klastrowych – rok 2012

Realizacja projektu marketingowego Stowarzyszenia mającego na celu propagowanie branży meblarskiej w Polsce działanie 1.1.4 „Rozwój Klastra Mebel Elbląg poprzez wdrożenie działań marketingowych”  – 1 mln zł – rok 2011

Projekt 1 | 2011